Saturday, December 1, 2007

Meubelen Van Aerde

van

เป็นเว็บขายเฟอร์นิเจอร์ ทางยุโรป ที่มีพื้นหลังเป็นลายไม้สวยทีเดียว เป็นเว็บ flash เรียบ ๆ ง่าย ๆ โชว์สินค้า สวยเรียบ (วันนี้ง่วงเลยขี้เกียจบรรยายต่อก๊ะ)

URL: http://www.meubelenvanaerde.be/

No comments:

บทความที่ได้รับความนิยม